Veelgestelde vragen

Het CLB (elk CLB in Vlaanderen) werkt volledig gratis.
Alle onderzoeken en vaccinaties die door een CLB-arts en/of CLB-verpleegkundige worden gedaan, zijn volledig gratis. Welke vaccinaties mogen toegediend worden door het CLB, is beperkt en wordt bepaald door de Vlaamse Regering. lees meer hierover
Elk CLB heeft contracten met de scholen uit eigen regio en/of onderwijsnet (vrij / gemeenschaps- / gemeentelijk / stedelijk / provinciaal net). Het is de bedoeling contact op te nemen met het CLB waarmee je school / de school van de leerling waarover je een vraag wil stellen, een contract heeft. Ons CLB heeft een contract met deze scholen. Op www.onderwijskiezer.be kan je het CLB van elke school in Vlaanderen vinden.
Aan elke school is een vast CLB-team gekoppeld. Dit team kent de school en de leerlingen die er gaan het best. Enkel bij ernstige problemen, kan het CLB overwegen om je iemand anders als contactpersoon aan te duiden. Hiervoor dien je de klachtenprocedure te volgen.
Neen, je aanvaardt onze hulp op vrijwillige basis. Bedenk wel dat het aanbod om je te helpen, berust op feiten, vragen, bevindingen van mensen die het beste voor hebben met je kind. Wie door ons niet wil geholpen worden, moet dit duidelijk kenbaar maken.
Elke CLB-medewerker heeft beroepsgeheim en mag niets doorgeven tenzij jij daarmee akkoord bent. Geef duidelijk aan welke informatie je als vertrouwelijk beschouwt en dus niet met de school mag gedeeld worden. Soms MOETEN we bepaalde informatie wel delen met de school om een goede hulp / begeleiding te kunnen geven. Hiervoor zal dan vooraf je toestemming worden gevraagd.
Elke ouder van een leerling van één van onze scholen en elke leerling van één van onze scholen, kan rechtstreeks met ons contact nemen. In overleg met die ouder en/of leerling wordt nadien eventueel door het CLB contact genomen met de school.
Het CLB kan je helpen met vragen over:
  • problemen met lezen, schrijven, rekenen, ...
  • moeilijk kunnen leren of huiswerk maken
  • studiekeuze: welke richting, welke school volg ik best?
  • Kan ik nu overstappen naar een andere studierichting?
  • faalangst, stress, pestproblemen, gewelddadig gedrag, spijbelen, …
  • moeilijke contacten met leerkrachten of leerlingen
  • inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, ...
Neen, wij werken niet met wachtlijsten. Wanneer u ons een vraag stelt, wordt u binnen de termijn van 10 werkdagen gecontacteerd door één van onze medewerkers. Onze medewerkers zijn vaak actief op diverse scholen en werken veel daar in plaats van op het CLB. Daardoor kan het soms lijken of het wat langer duurt voor je iets van hen hoort of om hen te kunnen bereiken. U mag er zeker van zijn dàt u wordt geholpen. Zo u na 10 werkdagen na het stellen van uw vraag, nog niets van ons vernomen heeft, nodigen wij u uit om (terug) telefonisch contact met on op te nemen.
Neen, als de school onze hulp wil, zal zij altijd eerst het akkoord van de ouders hiervoor vragen.
Op zater-, zon- en feestdagen is het CLB gesloten.
Tijdens de herfst- en krokusvakantie is het CLB open.
Tijdens de kerstvakantie zijn we 2 dagen open; deze worden jaarlijks bepaald.
Tijdens de paasvakantie zijn we gesloten.
Tijdens de zomervakantie zijn we open tot en met 14 juli en terug open vanaf 16 augustus.
In het gewoon onderwijs zijn er verplichte medische onderzoeken in de 1ste en 2de kleuterklas, het 1ste, 3de en 5de leerjaar en in het 1ste en 3de jaar secundair onderwijs. In het buitengewoon onderwijs zijn er verplichte medische onderzoeken op de leeftijd van 3, 4, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar. Indien je hiertegen bezwaar hebt, volg je deze procedure


Het CLB, de school, de ouder(s) of de leerling kunnen op een andere moment vragen om een (gedeeltelijk) onderzoek door arts en/of verpleegkundige. Dit noemen wij Selectieve Onderzoeken.
De leerling en zijn ouders zijn niet verplicht hierop in te gaan.
Neen, in Vlaanderen is enkel de vaccinatie tegen polio (op babyleeftijd) verplicht. Het CLB doet op bepaalde leeftijden het aanbod aan ouders en leerling om de leerlingen gratis te vaccineren tegen bepaalde ziektes en dit volgens een opgelegd schema. Ouders en leerling zijn vrij om hier op in te gaan; zij kunnen er ook voor kiezen om de vaccinaties door een arts van hun keuze te laten doen of deze volledig weigeren. Het CLB vaccineert alleen mits schriftelijke toestemming.
De medische onderzoeken gebeuren in klasverband. Het is organisatorisch niet mogelijk om alle ouders hierbij aanwezig te laten zijn. Indien u er graag bij wil zijn als ouder, maakt u hiervoor een afspraak met de arts en verpleegkundige, op een ander moment. Voor het onderzoek in de 2de kleuterklas, het eerste volledige onderzoek op het CLB, worden de ouders wél mee uitgenodigd. Ook bij deze gelegenheid vragen wij u om hiervoor een afspraak te maken (om redenen van organisatie).

Het is de school die U in de eerste plaats zal helpen om dit probleem aan te pakken.
Spreek erover met de (klas)leraar, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, ... van de school.
Neem initiatief -  dat is belangrijk.

Kan of wil U dit probleem niet met de school opnemen, stel dan uw hulpvraag aan het CLB. Het CLB kan maar iets ondernemen wanneer iemand (leerling, ouder, leerkracht, ...) daarom vraagt.

Neem zeker contact op met het CLB.
Het CLB zal samen met jou kijken wat het kan doen om je te helpen.
Zo het CLB je niet zelf kan helpen, zal het helpen de juiste hulp voor je te vinden.

Het CLB kan je kind proberen te helpen met het omgaan met die problemen maar
alle problemen oplossen kan het niet.
Het CLB kan zo nodig, samen met jou en/of je kind, op zoek gaan naar een hulpverlener, een dienst of organisatie die deskunige, gespecialiseerde hulp kan bieden.