Onze Visie

Als VCLB werken we volgens de visie die is uitgewerkt door onze koepel in de ‘Missie van de Centra voor Leerlingenbegeleiding’. Binnen dit gemeenschappelijk kader geven wij, VCLB Voor- en Noorderkempen, onze eigen invulling aan de waarden. We leggen onze eigen klemtonen, die vorm geven aan het unieke karakter van ons centrum.

Als CLB hebben wij een unieke positie in het hulpverleningslandschap in Vlaanderen. Wij werken nauw samen met leerlingen, ouders, scholen en netwerkpartners en zien hoe kinderen in scholen functioneren. Hierdoor krijgen wij de kans om dicht bij onze cliënten te staan en kunnen we verbindend samenwerken.

Daarnaast zijn en blijven wij een onafhankelijke organisatie. Vragen van onze cliënten, worden na overleg met onze partners, opgenomen in ons multidisciplinair team. Onze adviezen worden van daaruit autonoom gegeven.

We gaan met alle betrokkenen op weg en bouwen een hulpverleningstraject uit. We doen dit vanuit een empathische en respectvolle basishouding. We geven erkenning aan het probleem, de beleving ervan en het gevoel erbij. Hierbij maken we tijd voor elkaar en zorgen voor een veilige sfeer, door begripvol en met een open en actieve houding te luisteren. Dit zorgt voor onderlinge verbondenheid.

We hebben respect voor ieders noden en wensen. We hanteren hierbij het beroepsgeheim. Onze cliënten bepalen zelf wie welke informatie krijgt. Als het belangrijk is dat iemand op de hoogte is, bespreken we dit samen met hen.

Op ons CLB kan je vertrouwen. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Zo weet iedereen wat ze van ons kunnen verwachten. Ons engagement is duidelijk en voorspelbaar. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het traject dat we samen aangaan. We nemen initiatief om de vooruitgang van het begeleidingsproces te bewaken. Wanneer een andere organisatie meer gerichte hulp kan bieden, verwijzen wij door. Hierover communiceren we op een transparante en eenduidige manier met collega’s en cliënten.

We streven naar een grote deskundigheid. Dit doen we door ons voortdurend bij te scholen tot hulpverleners met een open en kritische blik. Onze multidisciplinaire teamwerking vormt de kern van ons deskundig samenwerken. We delen kennis en vullen elkaar aan. Moeilijke zaken maken we bespreekbaar en we hebben oog voor het positieve.

Iedereen is welkom. We luisteren onbevooroordeeld naar de vraag van élke cliënt. We werken kansenbevorderend door te geloven in de krachten van mensen. In begrijpbare taal bespreken we alle mogelijkheden. We ondersteunen mee het groeiproces, luisteren écht, geven anderen een stem en de kans om zelf doordachte beslissingen te nemen. We versterken iedereen in zijn rol als unieke partner. We erkennen elke stap, hoe klein ook, die tot een oplossing leidt.

Door oplossingsgericht te werken, zetten we klachten om in krachten. We kunnen problemen niet altijd oplossen, maar wel handvaten aanreiken waar mensen zelf mee aan de slag kunnen gaan. Zo komen we samen stap voor stap tot nieuwe perspectieven.

Actueel