Je dossier


Inhoud van het dossier?

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komen de gegevens van de medische onderzoeken en alles wat met de leerling en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
• In het dossier komen naast de medische gegevens enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
Meer informatie over het decreet rechtspositie minderjarigen in de integrale jeugdhulp vind je op www.rechtspositie.be.


Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar kan een leerling zelf zijn dossier inkijken als we vinden dat de leerling hiervoor bekwaam is. De ouders of voogd mogen het dossier niet zomaar inkijken, enkel als de + 12-jarige leerling hier toestemming voor geeft.

Is de leerling jonger dan 12 jaar, dan mogen de ouders of voogd het dossier inkijken. Welke gegevens men kan inkijken is afhankelijk van een aantal voorwaarden.
Dossierinzage gebeurt wel altijd onder begeleiding van een medewerker. Er kan een kopie gevraagd worden van de gegevens die ingekeken mogen worden. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en de opvolging van de leerplicht.


Naar een andere school?

Ga je naar een andere school? Dan gaat je dossier naar het andere CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten, maar de volgende gegevens worden wel verplicht doorgegeven:
• identificatiegegevens
• gegevens over leerplicht
• inentingen
• medisch onderzoek en de opvolging hiervan

Wil je niet dat je volledige dossier naar je nieuwe CLB gaat? Dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Dat moet zo snel, omdat je dossier anders automatisch wordt verstuurd, nadat je werd ingeschreven.


Bewaringstermijn? 

We houden het dossier bij tot tenminste 10 jaar na het laatste medisch consult. Dossiers worden sowieso bewaard tot de oud-leerling 25 jaar is. Voor leerlingen die in het buitengewoon onderwijs hebben gezeten, is dit tot ze 30 jaar zijn.
Meer informatie over het multidisciplinair leerlingendossier vind je hier: http://www.ond.vlaanderen.be.