4 domeinen

Leren en Studeren (L&S):

Soms verloopt het leren voor een leerling niet zonder problemen. Het kan gaan over leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen of rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie… . Er kunnen ook problemen zijn met motivatie, aandacht en manier van leren.

Als CLB helpen we door uit te zoeken waarom het leren moeilijk loopt en bekijken we wat er mogelijk is om het aan te pakken.

Vaak volstaan aanpassingen in de klas of aan de manier van leren. We geven informatie en advies en bekijken met het schoolteam welke aanpassingen in de klas mogelijk zijn.

Bij ernstige problemen verwijzen we door naar gespecialiseerde diensten.

Onderwijsloopbaan (OLB)

De juiste studierichting of opleiding kiezen kan moeilijk zijn. Misschien weet je niet welke mogelijkheden er allemaal zijn? Welke je sterke kanten zijn? Wij kunnen je helpen met het maken van die keuze maar jij bent het die uiteindelijk de beslissing neemt. Wij kunnen je allerlei informatie geven over haalbare wijzigingen in je onderwijsloopbaan maar zelf kan je alvast op zoek gaan op:

Logo onderwijskiezer

Preventieve Gezondheidszorg (PGZ)

Gezondheid is belangrijk. Daarom krijgt elke leerling op vaste momenten een beperkt, gericht consult op school of een algemeen consult in het CLB. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen een bijkomend bijzonder consult krijgen.
Bij elk consult wordt er gekeken of de vaccinaties in orde zijn. Volgens het geldend vaccinatieschema biedt het CLB ook inentingen aan.

Als er een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld bij een leerling of een personeelslid van de school, wordt het CLB verwittigd. De CLB-arts treft dan, zo nodig in samenspraak met de dienst Infectieziektebestrijding maatregelen om verdere verspreiding in de school te voorkomen of te beperken.

U kan als ouder of leerling in het CLB terecht met vragen over verschillende aspecten van gezondheid.

Op vraag ondersteunen wij, samen met andere preventieve diensten, de school bij hun gezondheidsbeleid en projecten rond gezondheid.

Psychisch en Sociaal functioneren (PSF)

Er zijn heel wat situaties die er voor kunnen zorgen dat de leerling zich niet lekker in zijn/haar vel voelt . Hierdoor kan naar school komen best zwaar zijn. 

  • Deze situaties kunnen zich op school afspelen zoals: gepest worden, last hebben van faalangst, sociale moeilijkheden ervaren…
  • Even goed kunnen deze moeilijkheden zich ook in de thuissituatie voordoen: een echtscheiding van de ouders, ziekte van een familielid, problemen binnen het gezin…
  • Het kan ook zijn dat de leerling zelf emotionele moeilijkheden ervaart, zonder meteen hiervoor een verklaring te hebben.

Ook voor deze moeilijkheden kan de leerling bij het CLB terecht. We geven informatie en advies, maar we kunnen ook een kortdurende begeleiding opstarten. We zoeken samen uit vanwaar de moeilijkheden komen en zoeken samen naar oplossingen.