Onze werking

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Het welbevinden van de leerling staat centraal met respect voor zijn filosofische, godsdienstige en/of ideologische overtuiging, zolang die niet strijdig is met de Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De leerlingenbegeleiding verloopt multidisciplinair. Dit wil zeggen dat in een CLB verschillende vakmensen samenwerken: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elke leerling op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Het CLB werkt op vraag van leerling, ouders, en/of zijn school (= vraaggestuurd). Naast het ingaan op vragen is ook een deel van onze werking verplicht.

Wat is verplicht?

  • opvolging van afwezigheden op school
  • de medische onderzoeken  
  • maatregelen treffen bij besmettelijke ziekten op school
Wat gebeurt er wanneer ik een vraag stel aan het CLB?
  • Eerst kijken we of wij je kunnen helpen met je vraag. 
  • Zo ja, wordt je vraag bezorgd bij iemand van het CLB-team van je school. De aard van je vraag bepaalt of je terecht komt bij een arts, verpleegkundige, psycholoog / pedagoog of maatschappelijk werker. Hij of zij is dan je contactpersoon. Deze contactpersoon helpt je verder. Dit kan door informatie te bezorgen, door een gesprek, … . Zo nodig wordt je vraag besproken in het CLB-team.
  • Soms is meer of andere hulp nodig en zullen we in samenspraak met jou op zoek gaan naar andere diensten of hulpverleners.
Wil je nog meer weten over hoe een CLB werkt?
Lees dan verder in  de folder "Het CLB in 15 vragen".